Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

OCHRONA LASU

Nadleśnictwo Kliniska przez cały rok prowadzi monitoring stanu sanitarnego lasu  oraz realizuje działania profilaktyczne w celu zapewnienia trwałości lasu.  W ramach działań profilaktycznych pomagamy zwierzętom przetrwać trudny okres zimowy.

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na kondycję zdrowotną naszych drzewostanów:

 • biotyczne: owady, grzyby, zwierzyna
 • abiotyczne: susza, silne wiatry, gwałtowne opady deszczu, śniegu
 • antropogeniczne: zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza; pożary, zaśmiecanie lasu, turystka i rekreacja

          OCHRONA PRZED OWADAMI

          

Przez cały rok leśniczowie i podleśniczowie monitorują w codziennej pracy liczebność owadów, które mogą przy masowym pojawieniu się spowodować uszkodzenia drzew rosnących w lesie. Prace prognostyczne obejmują;

 • kontrolę liczebności szeliniaków zagrażających młodym sosnom i świerkom
 • kontrolę występowania kornika drukarza, który powoduje zamieranie świerków
 • kontrolę występowania kornika ostrozębnego, który powoduje zamieranie sosen w różnym wieku
 • kontrolę liczebności brudnicy mniszki – duża ilość gąsienic może powodować zamieranie drzew iglastych
 • jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny zimujących w ściole

W pracach prognostycznych korzystamy z pułapek feromonowych, które ułatwiają określenie masowego pojawienia się owadów. Apelujemy aby po obejrzeniu takiej pułapki pozostawić ją na miejscu aby mogła spełnić swoje zadanie.

         

 

OCHRONA PRZED ZWIERZYNĄ

         

          Wszystkie zwierzęta są naturalnymi składnikami ekosystemów leśnych. Niektóre z nich mogą powodować uszkodzenia szczególnie młodszych drzewek leśnych. Zapotrzebowanie na składniki mineralne u jelenia i sarny jest przyczyną zgryzania pączków oraz zdzierania kory z młodych drzewek. Może to spowodować stopniowe zamieranie oraz większą podatność na choroby grzybowe i na zasiedlanie przez owady. Dlatego część nowo założonych upraw leśnych zabezpieczamy grodzeniami, które umożliwiają młodym drzewkom prawidłowy rozwój i wzrost. Grodzenia siatką leśną wykonujemy tradycyjnie na wkopanych słupkach lub mocując siatkę do drzew za pomocą opasek.

Jednocześnie aby umożliwić zwierzynie dostęp do cienkiej kory wykładamy tzw. drzewa zgryzowe w ramach zabiegów trzebieży i czyszczeń późnych. Po ścięciu drzew zwierzyna może swobodnie ogryzać cienką korę ( nazywamy to spałowaniem). W roku 2021 wyłożyliśmy w ten sposób drzewa do zgryzania (ogryzania) na powierzchni 679 ha. 

          Dodatkowo w celu rozproszenia szkód spowodowanych przez jeleniowate wykonujemy rozgrodzenia aby zapewnić większą powierzchnię bytowania zwierząt. Coraz poważniejszym zjawiskiem są szkody w lasach powodowane przez bobry. Oprócz gromadzenia wody na terenach leśnych bobry powodują liczne podtopienia lasu oraz  uszkodzenia drzew, szczególnie cennych domieszek oraz uszkodzenia dróg leśnych w pobliżu miejsc występowania. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, które będzie kompromisem dla obu stron.

Zapraszamy do korzystania z możliwości podglądania przyrody na terenie lasów oraz możliwości odpoczynku wśród leśnych ostępów.

        

Tekst: J. Sidorko

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

Nadleśnictwo Kliniska, zgodnie z Planem urządzenia lasu na lata 2018-2027, zostało ponownie zakwalifikowane do I – najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Zgodnie z powyższym, najbardziej restrykcyjne warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych, muszą być bezwzględnie respektowane.

 

Na poziom zagrożenia pożarowego największy wpływ mają następujące elementy:

 • przebiegające przez tereny leśne: droga wojewódzka 142, ekspresowa S3, krajowa 10 oraz gęsta sieć dróg gminnych i powiatowych;
 • dwie linie kolejowe relacji Szczecin - Świnoujście 401 oraz Szczecin - Poznań 351;
 • duża liczba parkingów i miejsc postoju pojazdów;
 • ciągła penetracja lasów przez ludność zamieszkującą pobliskie aglomeracje miejskie;
 • linie energetyczne.

 

Najważniejszym czynnikiem potęgującym prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lasu są skrajne warunki meteorologiczne, czyli: brak opadów atmosferycznych, temperatura powietrza powyżej 24°C, wilgotność ścioły poniżej 12%, brak lub małe zachmurzenie, wilgotność względna powietrza poniżej 40 %. Przyjmuje się, że ww. parametry określają tzw. „pogodę pożarową”, podczas której ewidencjonuje się maksymalną liczbę pożarów lasów.

 

Nadleśnictwo Kliniska posiada szeroko rozwinięty system czynnych zabezpieczeń ppoż., funkcjonujących podczas trwania sezonu pożarowego, tj.  średnio od 15 marca do 15 października. W budynku głównym zlokalizowany jest Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, w którym dyspozytor dokonuje obserwacji terenów leśnych, przy pomocy systemu monitoringu w postaci dwóch kamer telewizji przemysłowej, zamontowanych na wieżach przeciwpożarowych. Codziennych patroli w terenie dokonuje kierowca samochodu patrolowo-gaśniczego. Bardzo ważną rolę odgrywają pracownicy terenowej Służby Leśnej oraz Pełnomocnicy Nadleśniczego, którzy w przypadku wystąpienia pożaru lasu zawsze są na miejscu i dozorują pożarzysko, do momentu zakończenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

Nieodłącznym elementem funkcjonującego systemu zabezpieczeń ppoż. są również bierne elementy ochrony przeciwpożarowej, w postaci pasów ppoż. typu A, B, Bk i D. Dodatkowo, na terenie jednostki występują 53 dojazdy pożarowe oraz 19 punktów czerpania wody. Bardzo ważną rolę odgrywają samoloty patrolowo-gaśnicze, które niejednokrotnie wykrywają pojawiający się dym we wczesnej fazie rozwoju, doprowadzając tym samym do ugaszenia pożaru jeszcze w zarodku.

Podsumowanie sezonu pożarowego 2021

 

Liczba pożarów: 62

Ogólna powierzchnia pożarów: 1,94 ha

Największa powierzchnia jednego pożaru: 0,29 ha

Najmniejsza powierzchnia jednego pożaru: 0,01

Średnia powierzchnia jednego pożaru: 0,03 ha

Tekst: M.Ciechalska-Hapnik