Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

OCHRONA LASU

Nadleśnictwo Kliniska przez cały rok prowadzi monitoring stanu sanitarnego lasu  oraz realizuje działania profilaktyczne w celu zapewnienia trwałości lasu. W ramach działań profilaktycznych pomagamy zwierzętom przetrwać trudny okres zimowy.

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na kondycję zdrowotną naszych drzewostanów:

 • biotyczne: owady, grzyby, zwierzyna
 • abiotyczne: susza, silne wiatry, gwałtowne opady deszczu, śniegu
 • antropogeniczne: zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza; pożary, zaśmiecanie lasu, turystka i rekreacja

          OCHRONA PRZED OWADAMI

          Przez cały rok leśniczowie i podleśniczowie monitorują w codziennej pracy liczebność owadów, które mogą przy masowym pojawieniu się spowodować uszkodzenia drzew rosnących w lesie. Prace prognostyczne obejmują;

 • kontrolę liczebności szeliniaków zagrażających młodym sosnom i świerkom
 • kontrolę występowania kornika drukarza, który powoduje zamieranie świerków
 • kontrolę liczebności brudnicy mniszki – duża ilość gąsienic może powodować zamieranie drzew iglastych
 • jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny zimujących w ściole

W pracach prognostycznych korzystamy z pułapek feromonowych, które

ułatwiają określenie masowego pojawienia się owadów. Apelujemy aby po obejrzeniu takiej pułapki pozostawić ją na miejscu aby mogła spełnić swoje zadanie.

 

          OCHRONA PRZED ZWIERZYNĄ

         

          Wszystkie zwierzęta są naturalnymi składnikami ekosystemów leśnych. Niektóre z nich mogą powodować uszkodzenia szczególnie młodszych drzewek leśnych. Zapotrzebowanie na składniki mineralne u jelenia i sarny jest przyczyną zgryzania pączków oraz zdzierania kory z młodych drzewek. Może to spowodować stopniowe zamieranie oraz podatność na choroby grzybowe i na zasiedlanie przez owady. Dlatego część nowo założonych upraw leśnych zabezpieczamy grodzeniami, które umożliwiają młodym drzewkom prawidłowy rozwój i wzrost. Grodzenia siatką leśną wykonujemy tradycyjnie na wkopanych słupkach lub mocując siatkę do drzew za pomocą opasek.

          Jednocześnie aby umożliwić zwierzynie dostęp do cienkiej kory wykładamy tzw. drzewa zgryzowe w ramach zabiegów trzebieży i czyszczeń późnych. Po ścięciu drzew zwierzyna może swobodnie ogryzać cienką korę ( nazywamy to spałowaniem). W roku 2020 wyłożyliśmy w ten sposób drzewa do zgryzania (ogryzania) na powierzchni 786 ha. 

          Dodatkowo w celu rozproszenia szkód spowodowanych przez jeleniowate wykonujemy rozgrodzenia aby zapewnić większą powierzchnię bytowania zwierząt. Coraz częstszym zjawiskiem są szkody w lasach powodowane przez bobry. Oprócz gromadzenia wody na terenach leśnych bobry powodują liczne podtopienia lasu oraz  uszkodzenia drzew, szczególnie cennych domieszek oraz uszkodzenia dróg leśnych w pobliżu miejsc występowania. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, które będzie kompromisem dla obu stron.

Zapraszamy do korzystania z możliwości podglądania przyrody na terenie lasów oraz możliwości odpoczynku wśród leśnych ostępów.

        

Tekst: J. Sidorko

 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nadleśnictwo Kliniska jest zaliczone do  I (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. Bliskie sąsiedztwo miast, znaczna ilość okolicznych wsi, a także łąk i pastwisk, które wiosną bywają  wypalane przez miejscową ludność, znacząco podnosi zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych. Przez teren Nadleśnictwa przebiega sieć szlaków komunikacyjnych w tym drogi krajowe i wojewódzkie oraz linie kolejowe, co również jest czynnikiem zwiększającym ryzyko powstania pożaru.

Podatność lasów na pożary zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28%
w znacznym stopniu zwiększa podatność na jej zapalenie.

W zdecydowanej większości przypadków pożary powstają w wyniku świadomej lub nieświadomej działalności człowieka.

Na poziom zagrożenia pożarowego największy wpływ mają następujące elementy:

 • przebiegające przez tereny leśne: droga wojewódzka 142, ekspresowa S3, krajowa 10 oraz gęsta sieć dróg gminnych i powiatowych;
 • dwie linie kolejowe relacji Szczecin - Świnoujście 401 oraz Szczecin - Poznań 351;
 • duża liczba parkingów i miejsc postoju pojazdów;
 • ciągła penetracja lasów przez ludność zamieszkującą pobliskie aglomeracje miejskie;
 • linie energetyczne.

Najważniejszym czynnikiem potęgującym prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lasu są skrajne warunki meteorologiczne, czyli: brak opadów atmosferycznych, temperatura powietrza powyżej 24°C, wilgotność ścioły poniżej 12%, brak lub małe zachmurzenie, wilgotność względna powietrza poniżej 40 %. Przyjmuje się, że ww. parametry określają tzw. „pogodę pożarową”, podczas której ewidencjonuje się maksymalną liczbę pożarów lasów.

 

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

•    palone w pobliżu lasu ogniska,

•    niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,

•    nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,

•    przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),

•    iskry z pojazdów szynowych i innych,

•    umyślne podpalenia.

 

Podsumowanie sezonu pożarowego 2020

Liczba pożarów: 53

Ogólna powierzchnia pożarów: 1,94 ha

Największa powierzchnia jednego pożaru: 0,38 ha

Najmniejsza powierzchnia jednego pożaru: 0,01 ha

Średnia powierzchnia jednego pożaru: 0,04 ha

 

Tekst: T. Tomaszewicz