Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

  1. 1 klacz będąca w programie ochrony zasobów genetycznych ,

ze źrebakiem  TAMARIX NK ur.02.05.2020 po Nagaj P, źrebna og.Nagaj P

         - TISZKA P       ur.11.05.2008r.  od Turza po Trzmiel   cena             6000zł

        

     2)   3 klaczki 1,5 roczne   (ur.2019r.)

          - NIESZPUŁKA NK   ur.01.05.2019  od Nilwa po Nagaj P               2400zł

          - OSTNICA NK         ur.24.08.2019   od Ohara P po Nagaj P          2400zł

          - NARDIA NK           ur.26.08.2019    od Naradka po Nokturn         2400zł

        

     3)  1klaczka odsadek  (ur.2020r.) z odmianą

          - TSUGA NK          ur.17.04.2020 od Tilia po Nagaj P                   1500zł

 

     4)  3 klaczki odsadki (ur.2020r.) bez odmian z wykonanymi badaniami genetycznymi

          - KOSMATKA NK    ur.04.04.2020 od Kapela po Nagaj P               2000zł

          - NYSSA NK            ur.02.04.2020 od Nugata NB po Nagaj P        2000zł

          - NERINA NK   ur.04.04.2020 od Nikandra po Nokturn           2000zł

 

       Wszystkie klacze przeznaczone do sprzedaży mają potwierdzone pochodzenie metodą badań genetycznych.

W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem (samodzielnym załadunkiem).

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica