Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni


O G Ł O S Z E N I E


Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez Nadleśnictwo Kliniska:


1) 1 klacz 13 letnia będąca w programie ochrony zasobów genetycznych ,
źrebna og.Nagaj P
- TISZKA P ur.11.05.2008r. od Turza po Trzmiel cena 6000zł


2) 1 klacz 3 letnia (ur.2018r.)
- NOLANA NK ur.26.04.2018r. od Nugata NB po Nagaj P - 4000zł


3) 1 klaczka 2 letnia (ur.2019r.)
- NARDIA NK ur.26.08.2019r. od Naradka po Nokturn - 3000zł


4) 1 klaczka roczna (ur.2020r.)
- OBERŻYNKA NK ur. 20.07.2020r. od Ohara P po Nagaj P - 2.200zł

5) 1 klaczka 2 letnia (ur.2019r.)

 - NIESZPUŁKA NK  ur.01.05.2019   od  Nilwa po Nagaj P    - 3000zł


Wszystkie klacze przeznaczone do sprzedaży mają potwierdzone pochodzenie metodą
badań genetycznych.
W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.
Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.
Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.


Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:


Nadleśnictwo Kliniska,
Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:


52 2030 0045 1110 0000 0055 6240


Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem (samodzielnym załadunkiem).
 

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica