Nadleśnictwa i inne

noclegi pogorzelica

Polecamy Polecamy

Powrót

Zanocuj w Lesie

Zanocuj w Lesie

Program „Zanocuj w lesie”

Wszystkich miłośników bushcraftu i surwiwalu serdecznie zapraszamy na obszary leśne objęte programem „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Kliniska przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Kliniska należy do jednego z 46, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. 

Więcej o Programie "Zanocuj w lesie"

Mapa obszarów pilotażowych (dostępna również: www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy)
Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (REGULAMIN)

  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/miejsca-na-ognisko 

  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3

  5. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci

  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu do lasu!

  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres edukacja@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Uwaga - Zgodnie z zapisami regulaminu korzystania z obszaru objętego Programem "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Kliniska dopuszcza się używanie kuchenek gazowych pod następującymi warunkami: 

a) Sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe, dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktualizowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Sprawdzisz je na stronie http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ lub https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy - wybierając w menu „Mapy BDL / „Mapa zagrożenia pożarowego”. W przypadku dużego zagrożenia (3. „czerwony” stopień) używanie kuchenek jest zabronione!

b) używanie kuchenek dozwolone jest tylko pod stałym nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru,

c) zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych, w młodnikach  i drzewostanach w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.

 

MAPA Z OBSZAREM OBJĘTYM PROGRAMEM "ZANOCUJ W LESIE"

Kontakt do koordynatorów programu w nadleśnictwie: Małgorzata Rył,  tel. 91-431-21-30, tel. kom. 604-57-43-55, e-mail: edukacja@szczecin.lasy.gov.pl; oraz Mateusz Bzdęga, tel. 91-431-21-42; tel. kom.604-073-033, e-mail: mateusz.bzdega@szczecin.lasy.gov.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o leśnym surwiwalu przeczytaj…LEŚNY SURVIVAL