Nadleśnictwa i inne

noclegi pogorzelica

Polecamy Polecamy

Powrót

Zakup gruntów przez Lasy Państwowe

Zakup gruntów przez Lasy Państwowe

Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?

Przede wszystkim ustalić w zasięgu terytorialnym jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak np. Dziedziczenie.

 

Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach, art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

 

Przede wszystkim grunty sąsiadujące

Szczególnie istotną wartość maja grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje,
w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe usytuowane są enklawy innej własności.

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o lasach  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

 

Ile zapłacą Nadleśnictwa?

Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego.

 Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

 

Kontakt do Nadleśnictwa Kliniska :

Nadleśnictwo Kliniska  

Pucko 1,

72-123 Kliniska Wielkie

e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl

tel: (091) 4 31-21-24

www: https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/