Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

            Nadleśnictwo Kliniska położone jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego i swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar o powierzchni 714,12 km2, wchodzący w skład powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego, pyrzyckiego oraz Miasta Szczecin.

              Nadleśnictwo gospodaruje na należących do Skarbu Państwa gruntach o powierzchni 23 872,61 ha, z których 23 105,64 ha jest gruntami leśnymi (wg stanu na dzień 01.01.2019r.). Tereny te położone są na obszarze stanowiącym trójkąt pomiędzy miastami Szczecin, Goleniów, Stargard. Do głównych szlaków komunikacyjnych przecinających grunty leśne zarządzane przez Nadleśnictwo Kliniska należą drogi: S3/A6, S10, droga wojewódzka 142 „Chociwelka” oraz linie kolejowe relacji Szczecin-Poznań i Szczecin-Świnoujście. Głównymi ciekami wodnymi na terenie Nadleśnictwa są rzeki Ina i Płonia oraz potok Chełszcząca.

Tereny administrowane przez Nadleśnictwo Kliniska podzielone są na 13 leśnictw. Nadleśnictwo posiada również własną szkółkę leśną oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo – leśną tereny administrowane przez Nadleśnictwo położone są w:

Krainie I – Bałtyckiej
Mezoregionie – Równiny Wkrzańskiej i Goleniowskiej
Mezoregionie – Puszczy Bukowej i Równiny Wełtyńskiej
Mezoregionie -Równiny Nowogardzkiej
Mezoregionie - Puszczy Pyrzyckiej