Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

OCHRONA LASU

Nadleśnictwo Kliniska na bieżąco monitoruje stan sanitarny lasu oraz realizuje działania profilaktyczne. Wszelkie podejmowane działania mają na celu zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych.

Różne czynniki mają wpływ na kondycję zdrowotną naszych lasów:

 • biotyczne: owady, grzyby, zwierzęta
 • abiotyczne: susza, silne wiatry, gwałtowne opady deszczu, przymrozki
 • antropogeniczne: zanieczyszczenia gleby wody, powietrza, pożary, turystyka i rekreacja, zaśmiecanie lasu

         

OCHRONA PRZED OWADAMI

          Codzienna praca służb terenowych pozwala na bieżąco monitorować liczebność owadów, które w przypadku zwiększonych ilości mogą powodować uszkodzenia drzew rosnących w lesie. W tym celu są realizowane prace prognostyczne:

 • kontrola występowania korników,
 • kontrola liczebności brudnicy mniszki i barczatki sosnówki – zwiększona ilość gąsienic może powodować zamieranie drzew iglastych
 • jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny zimujących w ściole

W pracach prognostycznych korzystamy z pułapek feromonowych, które ułatwiają określenie masowego pojawienia się owadów. Apelujemy aby po obejrzeniu takiej pułapki pozostawić ją na miejscu aby mogła spełnić swoje zadanie.

 

 

OCHRONA PRZED ZWIERZYNĄ

          Zwierzęta są naturalnymi składnikami wszystkich ekosystemów, również leśnych. Niektóre z nich mogą powodować uszkodzenia drzew leśnych (szczególnie młodszych). Zapotrzebowanie na składniki mineralne jest przyczyną zgryzania pączków oraz zdzierania kory z młodych drzewek. Takie zachowanie jeleni i saren może być przyczyną stopniowego zamierania oraz zwiększa podatność drzewek na choroby grzybowe lub zasiedlanie przez owady. Dlatego część nowo założonych upraw leśnych zabezpieczamy grodzeniami, które ułatwiają młodym drzewkom prawidłowy rozwój i wzrost. Grodzenia siatką leśną (wielokrotnie używaną) wykonujemy tradycyjnie na wkopanych słupkach lub mocując do drzew za pomocą opasek.  

Jednocześnie umożliwiamy zwierzynie dostęp do cienkiej kory przez wykładanie tzw. drzew zgryzowych w ramach prac zabiegów trzebieży i czyszczeń późnych. Po ścięciu drzew zwierzęta mogą swobodnie ogryzać cienką korę (nazywamy to spałowaniem drzew leżących). W roku 2022 wyłożyliśmy w ten sposób drzewa do zgryzania (ogryzania kory) na powierzchni około 596 ha.  Ponadto w celu rozproszenia szkód spowodowanych przez jeleniowate realizujemy program rozgradzania, aby zapewnić większą powierzchnię bytowania zwierząt.  Do życia niezbędna jest woda. Dlatego udostępniamy na terenach leśnych „oczka wodne”, które gromadzą wodę oraz stanowią źródło wody dla zwierząt.

Bobry powodują, że miejscami dochodzi do podtopienia lasu. Zużywają materiał drzewny do budowania tam oraz swoich schronień. Zdarza się, że uszkadzają cenne domieszki oraz powodują uszkodzenia dróg leśnych. Staramy się znaleźć rozwiązanie, które będzie kompromisem dla obu stron.   

Zapraszamy do korzystania z uroków terenów leśnych, możliwości podglądania przyrody oraz odpoczynku wśród leśnych ostępów.    

Tekst: J. Sidorko

 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

Nadleśnictwo Kliniska, zgodnie z Planem urządzenia lasu na lata 2018-2027, zostało ponownie zakwalifikowane do I – najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Zgodnie z powyższym, najbardziej restrykcyjne warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych, muszą być bezwzględnie respektowane.

 

Na poziom zagrożenia pożarowego największy wpływ mają następujące elementy:

 • przebiegające przez tereny leśne: droga wojewódzka 142, ekspresowa S3, krajowa 10 oraz gęsta sieć dróg gminnych i powiatowych;
 • dwie linie kolejowe relacji Szczecin - Świnoujście 401 oraz Szczecin - Poznań 351;
 • duża liczba parkingów i miejsc postoju pojazdów;
 • ciągła penetracja lasów przez ludność zamieszkującą pobliskie aglomeracje miejskie;
 • linie energetyczne.

 

Najważniejszym czynnikiem potęgującym prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lasu są skrajne warunki meteorologiczne, czyli: brak opadów atmosferycznych, temperatura powietrza powyżej 24°C, wilgotność ścioły poniżej 12%, brak lub małe zachmurzenie, wilgotność względna powietrza poniżej 40 %. Przyjmuje się, że ww. parametry określają tzw. „pogodę pożarową”, podczas której ewidencjonuje się maksymalną liczbę pożarów lasów.

 

Nadleśnictwo Kliniska posiada szeroko rozwinięty system czynnych zabezpieczeń ppoż., funkcjonujących podczas trwania sezonu pożarowego, tj.  średnio od 15 marca do 15 października. W budynku głównym zlokalizowany jest Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, w którym dyspozytor dokonuje obserwacji terenów leśnych, przy pomocy systemu monitoringu w postaci dwóch kamer telewizji przemysłowej, zamontowanych na wieżach przeciwpożarowych. Codziennych patroli w terenie dokonuje kierowca samochodu patrolowo-gaśniczego. Bardzo ważną rolę odgrywają pracownicy terenowej Służby Leśnej oraz Pełnomocnicy Nadleśniczego, którzy
w przypadku wystąpienia pożaru lasu zawsze są na miejscu i dozorują pożarzysko, do momentu zakończenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

Nieodłącznym elementem funkcjonującego systemu zabezpieczeń ppoż. są również bierne elementy ochrony przeciwpożarowej, w postaci pasów ppoż. typu A, B, Bk i D. Dodatkowo, na terenie jednostki występują 53 dojazdy pożarowe oraz 19 punktów czerpania wody. Bardzo ważną rolę odgrywają samoloty patrolowo-gaśnicze, które niejednokrotnie wykrywają pojawiający się dym we wczesnej fazie rozwoju, doprowadzając tym samym do ugaszenia pożaru jeszcze w zarodku.

Podsumowanie sezonu pożarowego 2022

 

Liczba pożarów: 46

Ogólna powierzchnia pożarów: 1,47 ha

Największa powierzchnia jednego pożaru: 0,30 ha

Najmniejsza powierzchnia jednego pożaru: 0,01

Średnia powierzchnia jednego pożaru: 0,03 ha

 

Tekst: M.Ciechalska-Hapnik


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Warsztaty - Drewno surowiec niezwykły

Warsztaty - Drewno surowiec niezwykły

Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 9 - 13 lat wraz z rodzicami do wzięcia udziału
w warsztatach edukacyjnych pt.: "DREWNO - SUROWIEC NIEZWYKŁY" już 12 października
w godzinach 16:00 - 18:00 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska.

 

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!!

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać drogą mailową na adres: 

edukacja@szczecin.lasy.gov.pl

do dnia 6 października 2023 roku.

 

 

 

Materiały do pobrania