Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E


Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż
bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez
Nadleśnictwo Kliniska:


1) 1 klaczka roczna maści myszatej (ur.2022)
- OGNICHA NK ur.01.05. od Ostnica NK po Litwor - cena 3000zł


2) . 2 ogierki 2-letnie (ur.2022)
- NURZANIEC NK ur.18.03 .od Nugata NB po Nagaj P - cena 3000zł
- NASTROSZEK NK ur.06.05. od Nardia NK po Nagaj P - cena 3000zł


3) 4 ogierki 3- letnie (ur.2021)
- NAGIETEK NK ur.25.06. od Naradka po Nokturn - cena 3500zł
- NAMURNIK NK ur.04.04. od Niekreślanka NK po Litwor - cena 3500zł
- NAMULNIK NK ur.12.05. od Naliścica NK po Litwor - cena 3500zł
- LEŚNIAK NK ur.05.06. od Listeria po Nagaj P - cena 4000zł


4) 1 ogierek 4- letni (ur. 2020r) o małym wzroście ok. 120cm
- KMINEK NK ur.29.06. od Kosówki po Litwor - cena 2000zł


5) 1 ogierek 4- letni (ur.2020r)
- NARCYZ NK ur.30.05. od Naliścica NK po Litwor - cena 4000zł


Wszystkie klacze przeznaczone do sprzedaży mają potwierdzone pochodzenie metodą badań
genetycznych.
W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.
Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią
Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.
Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego
konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po
tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.


Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:
Nadleśnictwo Kliniska,
Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:
52 2030 0045 1110 0000 0055 6240


Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego
odbioru własnym transportem i staraniem (samodzielnym załadunkiem).