Zamówienia publiczne

Link do platformy zakupowej Nadleśnictwa Kliniska https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

Zarządzenia i decyzje  dostępne na stronie BIP.