Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Kliniska wynosi 714,12 km² w granicach województwa zachodniopomorskiego i obejmuje teren powiatów i gmin:

Powiat stargardzki:

Gminy: Stargard , Kobylanka, Stara Dąbrowa, Miast Stargard;

Powiat goleniowski:

Gminy: Goleniów, Maszewo, Miasto Goleniów;

Powiat pyrzycki:

Gminy: Pyrzyce, Warnice.

Powiat gryfiński:

Gminy Stare Czarnowo,

Powiat szczeciński:

Gmina Miasto Szczecin.

Nadleśnictwo gospodaruje na należących do Skarbu Państwa gruntach o powierzchni 23 841,68 ha, z których 23 056,46 ha jest gruntami leśnymi (wg stanu na dzień 01.01.2021r.). Tereny te położone są na obszarze stanowiącym trójkąt pomiędzy miastami Szczecin, Goleniów, Stargard. Do głównych szlaków komunikacyjnych przecinających grunty leśne zarządzane przez Nadleśnictwo Kliniska należą drogi: S3/A6, S10, droga wojewódzka 142 „Chociwelka” oraz linie kolejowe relacji Szczecin-Poznań i Szczecin-Świnoujście.

Głównymi ciekami wodnymi na terenie Nadleśnictwa są rzeki Ina i Płonia oraz potok Chełszcząca.

Tereny administrowane przez Nadleśnictwo Kliniska podzielone są na 13 leśnictw. Nadleśnictwo posiada również własną szkółkę leśną oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo – leśną tereny administrowane przez Nadleśnictwo położone są w:

Krainie I – Bałtyckiej
Mezoregionie – Równiny Wkrzańskiej i Goleniowskiej
Mezoregionie – Puszczy Bukowej i Równiny Wełtyńskiej
Mezoregionie - Równiny Nowogardzkiej                                                                                                                                                         Mezoregionie - Puszczy Pyrzyckiej    

                                                                                                  

 


 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące  działań związanych z weryfikacją powierzchni ekosystemów referencyjnych ustanowionych Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 09.05.2023r. roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska o łącznej powierzchni 727,43 ha.

Nadleśnictwo Kliniska proponuje:

- włączyć kompleksy leśne do wykazu istniejących ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 187,37 ha (szczegółowe lokalizacje w załączeniu),

- wyłączyć kompleksy leśne [4 adresy leśne (*)] z wykazu istniejących ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 15,71 ha (szczegółowe lokalizacje w załączeniu).

(*) W zaproponowanych do wyłączenia drzewostanach stwierdzono masowe wydzielanie się świerka oraz sosny. Działania związane są z koniecznością dokonania cięć sanitarnych w celu eliminacji zagrożenia związanego z wystąpieniem gradacji szkodników owadzich w drzewostanach gospodarczych. Drzewostany te zostaną przebudowane, z większym udziałem gatunków liściastych.

Po dokonanych zmianach, ekosystemy referencyjne będą zajmować łącznie powierzchnię 897,59 ha.

Opinie, uwagi oraz propozycje w ramach przedmiotowych konsultacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres – Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania) w terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Osobami do kontaktu w w/w sprawie jest Małgorzata Rył – tel. +48 914312130/604574355; Monika Franas tel. +48 914312130/663490189, e–mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl