Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczonych jest 5 obszarów Natura 2000:

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):

  • Torfowisko Reptowo PLH 320056
  • Wzgórza Bukowe PLH 320020
  • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 320006

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):

  • Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005
  • Dolina Dolnej Odry PLB 320003

     

 

Nazwa obszaru

 Pow. ogólna w zasięgu nadleśnictwa[ha]

 1

 Dolina Dolnej Odry

 1169,49

 2

Dolina Płoni i Jezioro Miedwie 

 119,77

 3

Jezioro Miedwie i okolice 

 147,85

 4

Wzgórza Bukowe  

638,86

5

Torfowisko Reptowo

601,37