Wydawca treści Wydawca treści

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce. Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku definiuje je jako „fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne”. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków. Według danych z 31 grudnia 2018 roku liczba zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w Polsce wynosiła 331, które zajmowały powierzchnię 118 911,1 ha.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowisko Reptowo"


 Obiektem szczególnie cennym pod względem przyrodniczym, wyróżniającym Nadleśnictwo Kliniska,  jest unikalne Torfowisko Reptowo, zaliczane do torfowisk bałtyckich. Położone jest na południowym krańcu Puszczy Goleniowskiej i należy do jednego z największych obiektów tego typu na Pomorzu. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowisko Reptowo" został utworzony w 2007 roku, chroni pozostałości dużego torfowiska wysokiego Reptowo. Powierzchnia terenu chronionego wynosi 462,09 ha.
Torfowisko Reptowo obejmuje obszar ok. 10 km2, który to w przeważającej części wyłączony jest z prowadzenia gospodarki leśnej.
Szata roślinna torfowiska zróżnicowana jest w zależności od dostępności wody.  W miejscach przesuszonych zlokalizowane są zbiorowiska zdegradowanego boru bagiennego, budowane w warstwie drzew przez sosnę zwyczajną Pinus sylvestris  z domieszką brzozy omszonej Betula pubescens. W runie często występują płaty widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum. W miejscach bardziej wilgotnych, gdzie od jesieni do późnej wiosny poziom wody gruntowej sięga powierzchni podłoża, wykształciły się fitocenozy, w których dominuje brzoza omszona, z torfowcami i wełnianką w runie.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park Leśny w Strudze"

Cenny krajobraz naturalny w dolinie rzeki Płoni na granicy strefy ochronnej Parku Krajobrazowego. W zarządzie Nadleśnictwa Kliniska powierzchnia ZPK wynosi 0,58 ha.

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs fotograficzny "Leśne pejzaże" rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny "Leśne pejzaże" rozstrzygnięty

Organizatorem konkursu był Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska oraz Nadleśnictwo Gryfino. Konkurs odbył się przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Konkurs skierowany był mieszkańców z powiatów gryfińskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, Miasta Szczecin.

Konkurs miał charakter amatorski. Każdy uczestnik mógł nadesłać 2 fotografie, wykonane jako czarno-białą lub kolorową odbitkę.

Przedmiotem konkursu były prace fotograficzne samodzielnie wykonane przez uczestników konkursu na terenach leśnych wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie” (Puszcza Bukowa-Nadleśnictwo Gryfino, Puszcza Goleniowska-Nadleśnictwo Kliniska, Puszcza Wkrzańska – Nadleśnictwo Trzebież). Tematem przewodnim tegorocznej edycji była turystyka i relaks w lesie. Prace ukazywać mogły sposoby spędzania wolnego czasu w leśnych zakątkach w trakcie rozmaitych, preferowanych przez autorów aktywności fizycznych (jazda na rowerze, biegi, spacery, nordic walking itp.). Prace mogły również ukazywać ciekawe, urokliwe miejsca, w których odnajdujemy spokój, ciszę, harmonię do odpoczynku od codziennego zgiełku.

Celem konkursu było: Uwrażliwienie na piękno lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”, zwrócenie uwagi na możliwość odkrywania detali przyrodniczych lasów okiem obiektywów, zachęcenie do przebywania i odpoczynku na terenach leśnych, popularyzację zdrowego trybu życia, rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, prezentacja twórczości uczestników konkursu w dziedzinie fotografii.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

I MIEJSCE –  Anna Obszyńska za pracę „Symbioza”

II MIEJSCE – Małgorzata Olczak za pracę „Samotność nad Iną”

III MIEJSCE  - Alicja Garbowska za pracę „Leśny Rajd”

WYRÓŻNIENIE– Anna Obszyńska za pracę „W bezpiecznych ramionach lasu”

WYRÓŻNIENIE – Agnieszka Bździuch za pracę „Nostalgia”

WYRÓŻNIENIE – Małgorzata Olczak za pracę „Szklane sosny”

Laureatom serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagród nastąpi w miesiącu wrześniu, o dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą e-mail.