Aktualności Aktualności

Powrót

„Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej”

„Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej”

W dniu 19 kwietnia w Nadleśnictwie Kliniska zostało zorganizowane szkolenie
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, skierowane do wszystkich pracowników jednostki. Część teoretyczna obejmowała najważniejsze informacje nt. funkcjonowania systemu ochrony ppoż. zarówno na terenach leśnych, jak i w budynku administracyjno-biurowym. Zostały poruszone kwestie alarmowania, postępowania w przypadku pożaru, a także praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. W części praktycznej natomiast wszyscy pracownicy mieli okazję ugasić ogień za pomocą wodnych gaśnic szkoleniowych, które działają analogicznie jak gaśnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pożarów typu A, B, C.

Dziękujemy za wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie, a także wszystkim pracownikom za obecność i chęć zgłębiania tajników wiedzy z zakresy ochrony przeciwpożarowej, w teorii i w praktyce.

Tekst i foto: M. Hapnik-Ciechalska


Nadleśnictwa i inne

noclegi pogorzelica