Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Półmetek sezonu pożarowego

Półmetek sezonu pożarowego

Temperatura powietrza sięgająca 30°C, wilgotność ścioły w granicach 10 % oraz brak opadów to czynniki, które sprawiają, że poziom zagrożenia pożarowego w lasach był w ciągu ostatnich dni na maksymalnym poziomie. Od początku trwania sezonu, tj. od połowy marca, zaewidencjonowaliśmy na terenach leśnych  24 pożary,
a spaleniu uległa pokrywa gleby na łącznej powierzchni 1,11 ha. To ilościowo prawie dwukrotnie niższy wynik, niż w ubiegłym roku o tej samej porze.

Przyczyną większości zdarzeń jest używanie otwartego ognia w lesie i bezpośrednio przy jego granicy - pomimo bezwzględnego zakazu. Mamy w ostatnim czasie do czynienia również z serią podpaleń na terenie leśnictw Niedźwiedź
i Morawsko. Wynikiem tego było wystąpienie aż jedenastu pożarów w bardzo bliskiej odległości od siebie. Tylko dzięki znakomitej reakcji dyspozytorów Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz szybkiemu dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków, w postaci jednostek OSP i PSP, a także samolotów gaśniczych, pożary udało się ugasić w zarodku bądź zostały sklasyfikowane jako małe.

POŻAR LASU – CIEKAWOSTKI

Średnia temperatura zapłonu materiałów leśnych wynosi 260-280 °C

dla porównania:

zapałka płonie w temp. 800 °C, a papieros w temp. 560 °C

 

Średnia emisja z 1 kg spalonej leśnej materii uwalnia do atmosfery ok. 1,6 kg CO2

patrząc na większą skalę:

1 ha wypalonego lasu emituje średnio 117 000 kg CO2

 

Ogień w lesie sosnowym objętym pożarem może sięgać nawet 30 m powyżej wierzchołków drzew.

 

Tekst i foto M.Hapnik-Ciechalska