Wydawca treści Wydawca treści

RODO

 

Inspektor Ochrony Danych :

Karolina Kaczmarek

e-mail: rodo@szczecin.lasv.gov.pl

tel.: 91 432 87 12

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych :

Grzegorz Makowski

e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl

tel.: 692471113

 
 
Poniżej zamieszczamy politykę prywatności (do pobrania w formacie PDF).

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Podsumowanie sezonu pożarowego 2019

Podsumowanie sezonu pożarowego 2019

       W dniu 16 października br. w Nadleśnictwie Kliniska zakończyła się akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu. Miniony sezon, ze względu na bardzo sprzyjające warunki atmosferyczne, długotrwałą suszę i wysokie temperatury, był wyjątkowo intensywny zarówno dla pracowników Nadleśnictwa, jak i właściwych terytorialnie jednostek ochotniczych i zawodowych straży pożarnych. W ciągu 7 miesięcy na terenach leśnych zaewidencjonowaliśmy 43 pożary, a spaleniu uległa pokrywa gleby na łącznej powierzchni 3,91 ha, co daje średnią 0,09 ha. Statystycznie co 5 dzień wystąpił pożar, w którym czynny udział brały osoby odpowiedzialne za ochronę ppoż. w Nadleśnictwie, samoloty gaśnicze oraz jednostki OSP i PSP. W większości zdarzeń przyczyną było używania ognia w lesie w postaci palenia papierosów i pozostawiania niedopałków, czy rozpalania ognisk - pomimo bezwzględnego zakazu.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ratowanie naszych lasów przed niszczącą siłą ognia. Szczególne podziękowania należą się obserwatorom Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz kierowcy samochodu patrolowo-gaśniczego, którzy wielokrotnie prowadzili kilkunastogodzinne dyżury, chroniąc lasy przed możliwością powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Dziękujemy Pracownikom terenowej Służby Leśnej, którzy zawsze pojawiali się na miejscu zdarzenia, a w razie potrzeby dozorowali pożarzyska. Dziękujemy Strażakom biorącym czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ponieważ dzięki tym działaniom, średnia powierzchnia jednego pożaru zamknęła się w tak niskiej wartości, charakteryzując pożar jako mały.

Tekst i foto. - M. Hapnik-Ciechalska