Wydawca treści Wydawca treści

RODO

 

Inspektor Ochrony Danych :

Karolina Kaczmarek

e-mail: rodo@szczecin.lasv.gov.pl

tel.: 91 432 87 12

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych :

Grzegorz Makowski

e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl

tel.: 692471113

 
 
Poniżej zamieszczamy politykę prywatności (do pobrania w formacie PDF).

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ćwiczenia o kryptonimie „SOSNA” w Nadleśnictwie Kliniska

Ćwiczenia o kryptonimie „SOSNA” w Nadleśnictwie Kliniska

       W dniu 14 października br. na terenie leśnictwa Bącznik odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe, zorganizowane we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Głównym ich celem było sprawdzenie w praktyce umiejętności właściwego przygotowania oraz współdziałania jednostek PSP i OSP podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych. W ramach ćwiczeń został upozorowany pożar młodnika. Po zauważeniu dymu z kamery przez obserwatora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie i zgłoszeniu tego faktu do Powiatowego Stanowiska Kierowania, na miejsce zdarzenia zadysponowano siły i środki z najbliższych jednostek. Działania miały polegać przede wszystkim na podawaniu wody z najbliższego PCW na rzece Inie, odległego o ok. 1 km, za pomocą wybudowanej magistrali. Wodę dostarczano do bufora za pomocą wysokiej wydajności pompy, zlokalizowanej przy punkcie czerpania wody. Kolejne siły i środki miały za zadanie zbudować wzdłuż drogi dojazdowej linię zasilającą pojazdy gaszące pożar lasu, za pomocą przetłaczania.

            Z uwagi na specyfikę gaszenia pożarów lasów, ćwiczenia prowadzone z jednostkami OSP i PSP stają się niezbędnym elementem sprawnie funkcjonującego systemu ochrony przeciwpożarowej i mogą uchronić przed powstawaniem wielkoobszarowych pożarów kompleksów leśnych.

Tekst i zdjęcia: M.Hapnik-Ciechalska