Zadnia finansowane ze środków INTERREG IVA

Nadleśnictwo Kliniska realizuje zadanie pn. "Zamierzenie  modelowe - Sieć Atrakcji POMERANIA" INT-10-0038
        

Wsparcie działań w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna"-"Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.