Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie

Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

1. Edukacja ekologiczna realizowana w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie"

2. Wykonanie prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych na pomniku przyrody -"Lipa Anna"

3. Budowa drewnianej wieży widokowej zlokalizowanej w Puszczy Goleniowskiej z widokiem na meandry rzeki Iny oraz łąki storczykowe na terenie Nadleśnictwa Kliniska

4. Zagospodarowanie zimowisk nietoperzy wraz z poprawą warunków bytowania, na terenie Nadleśnictwa Kliniska - etap I Leśnictwo Załom