Bieganie

Bieganie to dziś, obok jazdy na rowerze, najpopularniejszy sport uprawiany przez Polaków.

Geocaching

Marzyliście w dzieciństwie o poszukiwaniu skarbów, niczym bohaterowie powieści Roberta L. Stevensona czy filmów o dzielnym Indianie Jonesie? Jeśli dodatkowo uważacie, że poszukiwanie może być ciekawsze niż sam skarb, to geocaching jest czymś dla was.

Jazda konna

Już ponad 7 tysięcy kilometrów tras konnych wyznaczyły Lasy Państwowe dla miłośników wypoczynku w siodle.

Narciarstwo biegowe

O ile skoki narciarskie to sport dla wyczynowców, to biegać na nartach może prawie każdy. A leśne ścieżki wydają się do tego wręcz stworzone.

Nordic walking

Nordic walking to prawdziwy fenomen, jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce i Europie, młodszy niż większość osób go uprawiających.

Psie zaprzęgi

Błękitne niebo. Wzdłuż drogi stoją rzędy drzew w białych czapach. Spod płóz sanek, ciągniętych przez dwie pary puszystych psów, pryskają w górę kawałki zmrożonego śniegu. Człowiek stojący na sankach krzyczy w niezrozumiałym języku. To nie jest obrazek z dalekiej Laponii, ani ekranizacja książki Jacka Londona, ale coraz częstszy widok w naszym kraju.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Monitoring przy pomocy kamer leśnych, fotopułapek przez osoby prywatnych na terenach leśnych będących pod nadzorem Nadleśnictwa Kliniska

Monitoring przy pomocy kamer leśnych, fotopułapek przez osoby prywatnych na terenach leśnych będących pod nadzorem Nadleśnictwa Kliniska

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że w przypadku zamiaru montażu urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego (tzw. fotopułapek, kamer leśnych itp.) przez osoby prywatne na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, należy uprzednio uzyskać zgodę właściwego terytorialnie nadleśniczego.

Powyższe wynika z obowiązujących zakazów określonych w:

 1. art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach (t.j. z dnia 25 marca 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 672) – m.in. niszczenia, uszkadzania drzew, rozgarniania ściółki, niszczenia urządzeń i obiektów, naruszenia zakazu wstępu do lasu itp.
 2. art. 52 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z dnia 28 kwietnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 916)
 3. §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. z dnia 21 listopada 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 2380) –dot. m.in. zakazu fotografowania, filmowania, obserwacji zwierząt objętych ochroną gatunkową mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.

Zainstalowanie ww. urządzeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. uzgodnienia z pracownikiem nadleśnictwa montażu (każdorazowo) - właściwego terytorialnie leśniczego,
 2. poinformowania o celu, lokalizacji oraz terminie instalacji urządzenia,
 3. podczas montażu właściciel urządzenia zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów.

W przypadku stwierdzenia montażu urządzenia bez spełnienia powyższych warunków, Nadleśnictwo Kliniska poinformuje Policję, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa tj:

 1. kłusownictwa,
 2. kradzieży drewna lub mienia,
 3. nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych – utrwalany obraz narusza podstawowe prawa człowieka tj. prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Tekst: M.Bzdęga