Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2019 r. zestawiono ich 11 314, z czego 9 tys. stanowiły drzewa, a 1380 grupy drzew.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa mamy 47 pomników przyrody:

 • 29 dębów szypułkowych,
 • klon zwyczajny,
 • kasztanowiec biały,
 • aleja dębu czerwonego,
 • 3 buki pospolite,
 • aleja dębu szypułkowego,
 • lipa drobnolistna „Anna",
 • 6 daglezji zielonych,
 • dąb bezszypułkowy,
 • lipa drobnolistna,
 • wiąz szypułkowy,
 • źródlisko "Nad brzegiem Strugi Stawnej"

 

Najciekawsze pomniki to:

Lipa drobnolistna "Anna" - znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Kliniska, wiek 465 lat, obwód na wysokości 0,2m od ziemi 871 cm, wysokość 27m. Według legendy pod lipą Anna Jagiellonka z mężem Bogusławem przyjmowała poselstwo polskie. „Według danych historycznych, na zamek w Szczecinie przybyło poselstwo polskie do księcia Bogusława X, który w tym czasie gościł na polowaniu w pobliskiej Puszczy Goleniowskiej. Anna Jagiellonka wraz z posłami udała się do puszczy na spotkanie z mężem i obozowała w pobliżu lipy."- źródło C. Pacyniak, Najstarsze drzewa w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Mieszkanie dla rybołowa

Mieszkanie dla rybołowa

Na terenie Nadleśnictwa Kliniska w ramach projektu „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” została zamontowana platforma dla rybołowa. Platformę zamontowano na słupie wysokiego napięcia znajdującego się na obszarze Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry”.

Projekt „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” realizowany jest przez leśników i Komitet Ochrony Orłów na obszarach Natura 2000. Celem projektu jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski. Projekt skupia się na realizacji zadań na terenach leśnych, gdzie rybołowy najczęściej gniazdują oraz akwenów wodnych, które stanowią ich bazę żerową. W ramach projektu, w celu wzbogacenia stanowisk lęgowych rybołowów prowadzony jest montaż sztucznych gniazd na słupach linii wysokiego napięcia oraz na drzewach. Montaż platform pod gniazda lęgowe możliwy jest dzięki spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która od wielu lat współpracuje z Lasami Państwowymi w zakresie ochrony rybołowa.

Według ostatnich analiz populacja rybołowa w Polsce nieznacznie wzrasta w porównaniu do lat poprzednich. W ubiegłym roku odnotowano aż 29 zajętych rewirów lęgowych (w 2017 roku było ich 24).

Mamy nadzieję, że przygotowane mieszkanie spodoba temu świetnemu lotnikowi i w nim zamieszka.

Więcej o projekcie na stronie www.rybolowy.pl