Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2019 r. zestawiono ich 11 314, z czego 9 tys. stanowiły drzewa, a 1380 grupy drzew.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa mamy 54 pomniki przyrody:

 • 30 dębów szypułkowych,
 • klon zwyczajny,
 • kasztanowiec biały,
 • aleja dębu czerwonego,
 • 6 buków pospolitych,
 • aleja dębu szypułkowego,
 • lipa drobnolistna „Anna",
 • 6 daglezji zielonych,
 • 2 dęby bezszypułkowe,
 • lipa drobnolistna,
 • 2 wiązy szypułkowe,
 • źródlisko "Nad brzegiem Strugi Stawnej"
 • "Bobrowe Źródlisko" - źródło

 

Najciekawsze pomniki to:

Lipa drobnolistna "Anna" - znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Kliniska, wiek 465 lat, obwód na wysokości 0,2m od ziemi 871 cm, wysokość 27m. Według legendy pod lipą Anna Jagiellonka z mężem Bogusławem przyjmowała poselstwo polskie. „Według danych historycznych, na zamek w Szczecinie przybyło poselstwo polskie do księcia Bogusława X, który w tym czasie gościł na polowaniu w pobliskiej Puszczy Goleniowskiej. Anna Jagiellonka wraz z posłami udała się do puszczy na spotkanie z mężem i obozowała w pobliżu lipy."- źródło C. Pacyniak, Najstarsze drzewa w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące  działań związanych z weryfikacją powierzchni ekosystemów referencyjnych ustanowionych Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 09.05.2023r. roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska o łącznej powierzchni 727,43 ha.

Nadleśnictwo Kliniska proponuje:

- włączyć kompleksy leśne do wykazu istniejących ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 187,37 ha (szczegółowe lokalizacje w załączeniu),

- wyłączyć kompleksy leśne [4 adresy leśne (*)] z wykazu istniejących ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 15,71 ha (szczegółowe lokalizacje w załączeniu).

(*) W zaproponowanych do wyłączenia drzewostanach stwierdzono masowe wydzielanie się świerka oraz sosny. Działania związane są z koniecznością dokonania cięć sanitarnych w celu eliminacji zagrożenia związanego z wystąpieniem gradacji szkodników owadzich w drzewostanach gospodarczych. Drzewostany te zostaną przebudowane, z większym udziałem gatunków liściastych.

Po dokonanych zmianach, ekosystemy referencyjne będą zajmować łącznie powierzchnię 897,59 ha.

Opinie, uwagi oraz propozycje w ramach przedmiotowych konsultacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres – Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania) w terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Osobami do kontaktu w w/w sprawie jest Małgorzata Rył – tel. +48 914312130/604574355; Monika Franas tel. +48 914312130/663490189, e–mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl