Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Kliniska znajdują się lasy innych własności, niestanowiące własności Skarbu Państwa. Nadzór nad gospodarką w tych lasach podlega bezpośrednio pod właściwe terytorialnie Starostwa Powiatowe. Zadania z zakresu gospodarki leśnej prowadzone są w nich w oparciu o Inwentaryzacje Stanu Lasu (lasy o łącznej powierzchni w jednym kompleksie do 10 ha) oraz Uproszczone Plany Urządzenia Lasu (lasy o łącznej powierzchni w jednym kompleksie powyżej 10 ha).

Lasy niepaństwowe podlegają Starostom następujących powiatów: Miasto Szczecin, Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

Nadleśnictwo zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Lasach sprawuje funkcje doradczą dla właścicieli lasów, opiniodawczą do sporządzanych Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz sporządzanie planów zalesień w ramach PROW.

Od roku (2017) Nadleśnictwo Kliniska sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi położonymi w zasięgu Starostwa Goleniów. W nadzorze jest 57,06 ha. Pełniony nadzór opiera się na artykułach 7,8,9,13,14a Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

 

Tekst: A. Lipka

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Leśny znaczek pocztowy”

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Leśny znaczek pocztowy”

 

24 maja br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego „Leśny znaczek pocztowy”. Współorganizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     

w Szczecinie.  Nagrody wyróżnionym w konkursie uczniom wręczyli Prezes WFOŚiGW w Szczecinie - Pani Emilia Niemyt oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska – Pan Ryszard Brygman. Laureaci otrzymali zestawy materiałów plastycznych oraz przewodniki o tematyce  przyrodniczej. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.

Na zdjęciu widoczny jest laureat konkursu (II miejsce) podczas odbierania nagrody

Na zdjęciu widoczny jest laureat konkursu (III miejsce) odbierający nagrodę

Na zdjęciu widoczny jest laureat konkursu z Prezes WFOŚiGW w Szczecinie i Nadleśniczym Nadleśnictwa Kliniska

 

Więcej informacji o nagrodzonych uczniach i zdjęcia ich prace na stronie:

https://kliniska.szczecin.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/Wo5w/content/konkurs-plastyczny-rozstrzygnie-3