Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Kliniska znajdują się lasy innych własności, niestanowiące własności Skarbu Państwa. Nadzór nad gospodarką w tych lasach podlega bezpośrednio pod właściwe terytorialnie Starostwa Powiatowe. Zadania z zakresu gospodarki leśnej prowadzone są w nich w oparciu o Inwentaryzacje Stanu Lasu (lasy o łącznej powierzchni w jednym kompleksie do 10 ha) oraz Uproszczone Plany Urządzenia Lasu (lasy o łącznej powierzchni w jednym kompleksie powyżej 10 ha).

Lasy niepaństwowe podlegają Starostom następujących powiatów: Miasto Szczecin, Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

Nadleśnictwo zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Lasach sprawuje funkcje doradczą dla właścicieli lasów, opiniodawczą do sporządzanych Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz sporządzanie planów zalesień w ramach PROW.

Od roku (2017) Nadleśnictwo Kliniska sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi położonymi w zasięgu Starostwa Goleniów. W nadzorze jest 57,06 ha. Pełniony nadzór opiera się na artykułach 7,8,9,13,14a Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

 

Tekst: A. Lipka

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Mniszka w pułapce

Mniszka w pułapce

Przełom czerwca i lipca to czas, gdy w lesie podczas spaceru napotkać można wiszącą na drzewie pułapkę feromonową. Plastikowy lejek, do tego zwykły woreczek, ale pozory mogą mylić, w środku znajduje się feromon, który ma na celu zwabienie samców brudnicy mniszki (Lymantria monacha). Jest to motyl z rodziny mrocznicowatych, podrodziny brudnicowatych, którego ubarwienie może przybrać formę jasną, szarą albo czarną. Gąsienice brudnicy mniszki żywią się igłami drzew, np. sosny, gdy występują w ogromnej ilości powodują gołożery, czyli pozostawiają drzewa pozbawione igieł. Leśnicy wywieszając pułapki kontrolują liczbę samców, dzięki temu ustalają termin rozpoczęcia i kulminacji rójki. Jest to moment, gdy w lesie pojawia się najwięcej samic brudnicy mniszki. Wtedy leśnicy obserwują drzewa i wypatrują siedzących na korze samic brudnicy miniszki. Metoda pozwala określić stopień zagrożenia drzewostanów. Pułapki feromonowe pełnią ważną rolę w ochronie lasu, niestety co roku niektóre z nich są niszczone albo znikają z lasu. Drodzy turyści przebywając w lesie nie niszczcie pułapek.

Tekst: Marta Drozda