Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Kliniska znajdują się lasy innych własności, niestanowiące własności Skarbu Państwa. Nadzór nad gospodarką w tych lasach podlega bezpośrednio pod właściwe terytorialnie Starostwa Powiatowe. Zadania z zakresu gospodarki leśnej prowadzone są w nich w oparciu o Inwentaryzacje Stanu Lasu (lasy o łącznej powierzchni w jednym kompleksie do 10 ha) oraz Uproszczone Plany Urządzenia Lasu (lasy o łącznej powierzchni w jednym kompleksie powyżej 10 ha).

Lasy niepaństwowe podlegają Starostom następujących powiatów: Miasto Szczecin, Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

Nadleśnictwo zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Lasach sprawuje funkcje doradczą dla właścicieli lasów, opiniodawczą do sporządzanych Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz sporządzanie planów zalesień w ramach PROW.

Od roku (2017) Nadleśnictwo Kliniska sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi położonymi w zasięgu Starostwa Goleniów. W nadzorze jest 57,06 ha. Pełniony nadzór opiera się na artykułach 7,8,9,13,14a Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

 

Tekst: A. Lipka

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Bieg po leśne runo

Bieg po leśne runo

W piękną majową sobotę, w Dniu Polskiej Niezapominajki - 15 maja br. na trasach Zielonego Punktu Kontrolnego Nadleśnictwa Kliniska odbyła się edukacyjno-sportowa impreza na orientację „Bieg po leśne runo”. Wydarzenie skierowane było do grup rodzinnych, w którym uczestniczyło 15 drużyn rodzinnych. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin. Uczestnicy imprezy mieli do pokonania jedną z wybranych przez siebie tras (zielona – 2,5km; niebieska -3 km; czarna - 4km). Trasy można było pokonać marszem lub biegiem. Uczestnicy zdecydowali się na przejście tras marszem. Na trasach, na uczestników imprezy na orientację czekały nie tylko punkty kontrolne, na których należało potwierdzić swoją obecność na karcie kontrolnej, ale również zadania przygotowane przez leśników. Nie obyło się bez rozpoznawania gatunków leśnych drzew i krzewów oraz odgadywania produktów z drewna, które otaczają nas w codziennym życiu. Leśnicy przygotowali również stoisko promocyjno-edukacyjne na którym można było otrzymać informacje o pracy leśnika oraz wziąć udział w konkursie wiedzy leśnej. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe drewniane medale oraz pakiety materiałów promocyjno-edukacyjnych przydatnych podczas wędrówek po lesie. Dla zwycięzców pierwszych trzech miejsc z każdej trasy czekały nagrody a dla rodzin z pierwszym miejscem dodatkowo statuetki z szyszką świerka. Uczestnicy imprezy na orientację już wyrazili chęć udziału w kolejnych edycjach.