Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

                               

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie 


OHZ

Nadleśnictwo Kliniska posiada Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), w którym prowadzi samodzielną gospodarkę łowiecką. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się ok. 50 tys. ha terenów łowieckich, dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Łowisko Nadleśnictwa Kliniska posiada łączną powierzchnię 16589 ha, w tym 12611 ha zajmuje zwarty kompleks leśny.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. Oprócz tego zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie i utrzymywanie w należytym stanie ambon,  a także zakładanie poletek zgryzowych i zaporowych, w celu zatrzymania zwierząt w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody byłyby mniejsze i opóźnienia ich wyjścia na pola uprawne.

Główne gatunki zwierzyny, występujące na terenie OHZ to: jeleń, sarna, dzik.

Na terenie OHZ Nadleśnictwa Kliniska istnieją idealne warunki od obserwacji zwierzyny  w jej naturalnym środowisku. Wiosną możemy oglądać budzenie się przyrody, pojawianie się młodych zwierząt: cieląt, koźląt, warchlaków, pasiaków, młodych lisków i borsuków. Od czasu do czasu możemy usłyszeć nawoływanie się żurawi lub „chrapanie" słonki.

Latem można obserwować życie „rodzinne" dużych zwierząt: warchlaki podążające grzecznie za lochą w drodze na żer, igraszki młodych koźląt, chmary jeleni żerujące w zbożach – osobno byki i osobno łanie z cielętami a także, od połowy lipca do połowy sierpnia, gody u sarny.

Jesienią widzimy zmianę barw, pojawiają się nowe zapachy, zbliża się czas odlotu niektórych ptaków i zaczyna się magia godów jeleni – rykowiska.

To wszystko czeka na odwiedzających nas rokrocznie myśliwych a także na miłośników przyrody, z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

Tekst P. Rogowski


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

WITAJ WIOSNO

WITAJ WIOSNO

Kalendarzowa wiosna rozpoczęła się 21 marca, jednak wg klimatu rozwinie się ona w pełni, gdy średnie dobowe temperatury powietrza zaczną wahać się pomiędzy 5 a 15 °C.

Wiosenne spektakle możemy zauważyć już na niebie, tam rozpoczynają się toki kruków, bielików i jastrzębi. W tym właśnie okresie ptaki te składają jaja, z których na przełomie marca i kwietnia wyklują się młode pisklęta. Podczas spacerów, wśród zeszłorocznych liści można również zobaczyć białe przebiśniegi i żółte podbiały. Pojawienie się tych kwiatów jest dowodem na przegraną zimy.

Pośród pól i lasów, słychać dźwięki nawoływania żurawi. Wiosna jest okresem, kiedy licznie zaczynają wracać do naszego kraju. Ptaki te często wybierają brzegi jezior lub starorzeczy, które są niedostępne dla ludzi i drapieżników. Kończąca się zima to okres wzmożonej aktywności drobnej zwierzyny: gryzoni i mniejszych ptaków. Właśnie teraz wytrwale kompletują materiał do budowy gniazd: zbierają puch, źdźbła traw i drobne gałązki, a nawet trociny. Wiewiórki przygotowują dziuple, adaptują stare gniazda ptaków wypełniając je mchem i porostami, by wczesną wiosną już w spokoju cieszyć się przyjściem młodych na świat. Spacerując po lesie możemy zauważyć świeżo wykopane nory w zboczach wzgórz, które staną się domem borsuków, lisów i wilków. Mamy nadzieję, że wszystko co zostało wspomniane będzie powodem który zachęci Was do spacerów lub korzystania z innej formy aktywności fizycznej w naszych lasach słuchając śpiewu ptaków i rozkoszując się widokiem otaczającej Nas zieleni.

Tekst i foto: M.Bzdęga