Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

                               

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie 


OHZ

Nadleśnictwo Kliniska posiada Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), w którym prowadzi samodzielną gospodarkę łowiecką. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się ok. 50 tys. ha terenów łowieckich, dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Łowisko Nadleśnictwa Kliniska posiada łączną powierzchnię 16589 ha, w tym 12611 ha zajmuje zwarty kompleks leśny.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. Oprócz tego zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie i utrzymywanie w należytym stanie ambon,  a także zakładanie poletek zgryzowych i zaporowych, w celu zatrzymania zwierząt w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody byłyby mniejsze i opóźnienia ich wyjścia na pola uprawne.

Główne gatunki zwierzyny, występujące na terenie OHZ to: jeleń, sarna, dzik.

Na terenie OHZ Nadleśnictwa Kliniska istnieją idealne warunki od obserwacji zwierzyny  w jej naturalnym środowisku. Wiosną możemy oglądać budzenie się przyrody, pojawianie się młodych zwierząt: cieląt, koźląt, warchlaków, pasiaków, młodych lisków i borsuków. Od czasu do czasu możemy usłyszeć nawoływanie się żurawi lub „chrapanie" słonki.

Latem można obserwować życie „rodzinne" dużych zwierząt: warchlaki podążające grzecznie za lochą w drodze na żer, igraszki młodych koźląt, chmary jeleni żerujące w zbożach – osobno byki i osobno łanie z cielętami a także, od połowy lipca do połowy sierpnia, gody u sarny.

Jesienią widzimy zmianę barw, pojawiają się nowe zapachy, zbliża się czas odlotu niektórych ptaków i zaczyna się magia godów jeleni – rykowiska.

To wszystko czeka na odwiedzających nas rokrocznie myśliwych a także na miłośników przyrody, z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

Tekst P. Rogowski


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja „Jedno dziecko, jedno drzewko”.

Akcja „Jedno dziecko, jedno drzewko”.

Dla każdego rodzica pojawienie się dziecka, to jedno z największych wydarzeń w życiu.

Zapoczątkowana w 2020 roku przez Gminę Miasto Szczecin, Lasy Państwowe oraz Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie Akcja „Jedno dziecko, jedno drzewko” została skierowana do szczecińskich rodzin, które w 2019 roku przywitały na świecie swoje pociechy.
Ze względu na sytuację pandemiczną jej druga część została przesunięta na rok bieżący.
W związku z tym w ubiegłą sobotę 16 października br. rodziny, które zgłosiły się do akcji mogły upamiętnić narodziny swoich dzieci w bardzo wyjątkowy sposób, sadząc z tej okazji drzewko
w Parku Majowym w Szczecinie.

Łącznie posadzono, aż 25 drzewek - 17 dębów dla każdego z chłopców i 8 lip dla każdej dziewczynki. Drzewka zostały przekazane przez leśników z Nadleśnictwa Kliniska.
Po zakończeniu sadzenia została odsłonięta pamiątkowa tablica z dokładną lokalizacją poszczególnych drzewek.

Każde drzewko nosi imię swojego małego opiekuna oraz ma przypisaną jego datę urodzenia. Wszystkie dzieci, które wraz z rodzicami sadziły swoje drzewa otrzymały drobny upominek od leśników w postaci maskotek oraz tabliczki upamiętniającej to wydarzenie.

 

Mamy nadzieję, że mali mieszkańcy Szczecina będą teraz pielęgnować swoje drzewka, a rodzice z dumą obserwować jak rosną wraz z ich pociechami.