Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kliniska ...

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Monitoring przy pomocy kamer leśnych, fotopułapek przez osoby prywatnych na terenach leśnych będących pod nadzorem Nadleśnictwa Kliniska

Monitoring przy pomocy kamer leśnych, fotopułapek przez osoby prywatnych na terenach leśnych będących pod nadzorem Nadleśnictwa Kliniska

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że w przypadku zamiaru montażu urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego (tzw. fotopułapek, kamer leśnych itp.) przez osoby prywatne na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, należy uprzednio uzyskać zgodę właściwego terytorialnie nadleśniczego.

Powyższe wynika z obowiązujących zakazów określonych w:

 1. art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach (t.j. z dnia 25 marca 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 672) – m.in. niszczenia, uszkadzania drzew, rozgarniania ściółki, niszczenia urządzeń i obiektów, naruszenia zakazu wstępu do lasu itp.
 2. art. 52 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z dnia 28 kwietnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 916)
 3. §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. z dnia 21 listopada 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 2380) –dot. m.in. zakazu fotografowania, filmowania, obserwacji zwierząt objętych ochroną gatunkową mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.

Zainstalowanie ww. urządzeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. uzgodnienia z pracownikiem nadleśnictwa montażu (każdorazowo) - właściwego terytorialnie leśniczego,
 2. poinformowania o celu, lokalizacji oraz terminie instalacji urządzenia,
 3. podczas montażu właściciel urządzenia zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów.

W przypadku stwierdzenia montażu urządzenia bez spełnienia powyższych warunków, Nadleśnictwo Kliniska poinformuje Policję, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa tj:

 1. kłusownictwa,
 2. kradzieży drewna lub mienia,
 3. nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych – utrwalany obraz narusza podstawowe prawa człowieka tj. prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Tekst: M.Bzdęga