Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sezon pożarowy 2021 - ZAKOŃCZONY

Sezon pożarowy 2021 - ZAKOŃCZONY

W dniu 18 listopada 2021 r. w Nadleśnictwie Kliniska zakończyła się trwająca 7 miesięcy akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu. Sezon pożarowy 2021 był najbardziej palnym, pod względem ilości zdarzeń, okresem od ponad 10 lat. Zaewidencjonowano aż 61 pożarów, a spaleniu uległa pokrywa gleby na łącznej powierzchni 1,93 ha. Biorąc pod uwagę czas trwania sezonu, można oszacować, że co 4-ty dzień na terenach leśnych doszło do pożaru.

Poziom zagrożenia przez długi czas był na najwyższym poziomie ze względu na brak opadów, utrzymującą się suszę oraz niską wilgotność ścioły. Jednak dzięki profesjonalnej pracy Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz kierowcy samochodu patrolowo-gaśniczego, większość pożarów została wykryta w sposób natychmiastowy i ugaszona w zarodku. Ogromną rolę odegrali pracownicy Nadleśnictwa, pełniący funkcje Pełnomocników Nadleśniczego oraz specjaliści Służby Leśnej, Leśniczowie i Podleśniczowie, którzy w przypadku powstania zagrożenia byli na miejscu i dozorowali obszar pożarzyska do momentu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa pobliskich drzewostanów. Ogromne wsparcie ze strony jednostek PSP, OSP oraz samolotów patrolowo-gaśniczych pozwoliło opanować niszczące działanie ognia i zapobiec przedostaniu się pożaru z pokrywy gleby na wierzchołki drzewostanów. Efektem zaangażowania powyższych osób, jest średnia powierzchnia jednego pożaru na poziomie zaledwie 0,03 ha, co zgodnie
z przyjętą klasyfikacją, charakteryzuje pożar ugaszony w zarodku.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Kliniska, za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm, wzorowe wykonywanie swoich obowiązków i skuteczne działania w likwidowaniu zarzewi ognia oraz skutków zagrożeń.

Tekst i foto: M.Hapnik-Ciechalska