Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt z mediami

Osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pan Jacek Sidorko, tel. 91-43-121-24, 600-80-84-54 e-mail - jacek.sidorko@szczecin.lasy.gov.pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Mieszkanie dla rybołowa

Mieszkanie dla rybołowa

Na terenie Nadleśnictwa Kliniska w ramach projektu „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” została zamontowana platforma dla rybołowa. Platformę zamontowano na słupie wysokiego napięcia znajdującego się na obszarze Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry”.

Projekt „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” realizowany jest przez leśników i Komitet Ochrony Orłów na obszarach Natura 2000. Celem projektu jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski. Projekt skupia się na realizacji zadań na terenach leśnych, gdzie rybołowy najczęściej gniazdują oraz akwenów wodnych, które stanowią ich bazę żerową. W ramach projektu, w celu wzbogacenia stanowisk lęgowych rybołowów prowadzony jest montaż sztucznych gniazd na słupach linii wysokiego napięcia oraz na drzewach. Montaż platform pod gniazda lęgowe możliwy jest dzięki spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która od wielu lat współpracuje z Lasami Państwowymi w zakresie ochrony rybołowa.

Według ostatnich analiz populacja rybołowa w Polsce nieznacznie wzrasta w porównaniu do lat poprzednich. W ubiegłym roku odnotowano aż 29 zajętych rewirów lęgowych (w 2017 roku było ich 24).

Mamy nadzieję, że przygotowane mieszkanie spodoba temu świetnemu lotnikowi i w nim zamieszka.

Więcej o projekcie na stronie www.rybolowy.pl