Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące  działań związanych z weryfikacją powierzchni ekosystemów referencyjnych ustanowionych Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 09.05.2023r. roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska o łącznej powierzchni 727,43 ha.

Nadleśnictwo Kliniska proponuje:

- włączyć kompleksy leśne do wykazu istniejących ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 187,37 ha (szczegółowe lokalizacje w załączeniu),

- wyłączyć kompleksy leśne [4 adresy leśne (*)] z wykazu istniejących ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 15,71 ha (szczegółowe lokalizacje w załączeniu).

(*) W zaproponowanych do wyłączenia drzewostanach stwierdzono masowe wydzielanie się świerka oraz sosny. Działania związane są z koniecznością dokonania cięć sanitarnych w celu eliminacji zagrożenia związanego z wystąpieniem gradacji szkodników owadzich w drzewostanach gospodarczych. Drzewostany te zostaną przebudowane, z większym udziałem gatunków liściastych.

Po dokonanych zmianach, ekosystemy referencyjne będą zajmować łącznie powierzchnię 897,59 ha.

Opinie, uwagi oraz propozycje w ramach przedmiotowych konsultacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres – Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania) w terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Osobami do kontaktu w w/w sprawie jest Małgorzata Rył – tel. +48 914312130/604574355; Monika Franas tel. +48 914312130/663490189, e–mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl