Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E

 

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

 

  1. 4 klaczki roczne odsadki maści myszatej (ur.2022)

- ORYZA NK ur.25.05. od Ohara P po Nagaj P                       -cena 3000zł

- TOPOLA NK ur.07.04. od Tyrozyna P po Nagaj P               -cena 3000zł

- NASSELA NK ur.22.04. od Nilwa po Nagaj P                 -cena 3000zł

- OSTNICA NK ur.01.05. od Ostnica NK po Litwor                -cena 3000zł

- LESZCZYNA NK ur.13.06. od Listeria po Nagaj P                -cena 3000zł

  do odbioru styczeń/luty 2023r.

  1. 2 ogierki roczne -odsadki (ur.2022r.)

     - NURZANIEC NK ur.18.03.od Nugaty  po Nagaj P                - cena 2000zł

     - NATORFIK NK ur.27.03 od Nemezji  po NagajP -z odmianą - cena 1500zł

  1. 4 ogierki 2- letnie  (ur.2021r)

         - TAXUS NK ur.30.04. od Tyrozyny po Nagaj P                       -cena 3000zł

            (ciemnomyszaty)

         - NAGIETEK NK ur.25.06. od Naradki po Nokturn                 -cena 3000zł

         - NAMURNIK NK ur.04.04. od Niekreślanki po Litwor          - cena 3000zł

         - NAMULNIK NK ur.12.05. od Naliścicy po Litwor                 - cena 3000zł

  1. 1 ogierek 3- letni (ur. 2020r) bardzo niski ok. 120cm

- KMINEK NK ur.29.06. od Kosówki po Litwor-cena 2000zł

 

  1. 2 ogierki 3- letnie  (ur.2020r)

- NIECIERPEK NK ur.22.07. od Naradki po Nokturn- cena 3500zł

- NARCYZ NK ur.30.05. od Naliścicy NK po Litwor- cena 3500zł

(obydwa konie są już zamówione)

 

Sprzedawane konie posiadają paszporty z udokumentowanym pochodzeniem

 

 

 

               W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

 

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 lub z Panem Patrykiem Rogowskim – tel. 606 802 817 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.

 

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

 

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem (samodzielnym załadunkiem).